عشقی 

 
 


درد و دل


       آثار بجا يك عاشق


نويسنده


دوستان عاشق


موضوعات :


آمار وبلاگ :


لوگوي دوستان


كد جاوا :
 

مي بخشم كساني را كه هر چه خواستند
مي بخشم كساني را كه هر چه خواستند
با من
با دلم
با احساسم كردند...
و مرا در دور دست خودم رها كردند
و من امروز به پايان خود نزديكم...
پروردگارا به من بياموز
در اين فرصت کم حياتم...
آهي نكشم
براي كسانيكه دلم را شكستند...نويسنده: رویا مورخ: شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۱ در ساعت: 3:57
      |+|

برنگرد، که بر نمی گردی تو هیچوقت
برنگرد،
که بر نمی گردی تو هیچوقت
نمی خواهمم داشته باشمت،نترس فقط بیا
در خزان خواسته هام کمی قدم بزن تا ببینمت
دلم برای راه رفتنت تنگ شده است…


نويسنده: رویا مورخ: شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۱ در ساعت: 3:45
      |+|

میان عابران تنهاتر از من هیچ کس نیست
میان عابران تنهاتر از من هیچ کس نیست / کسى اینجا به فکر این غریبه در قفس نیست
دلم امشب براى خنده هایت تنگ تنگست / فقط در دستهاى گرم تو مردن قشنگست . . .


نويسنده: رویا مورخ: شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۱ در ساعت: 3:43
      |+|

دفتر عشـــق كه بسته شـد
دفتر عشـــق كه بسته شـد
دیـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــــــــ دم
خونـم حـلال ولـی بــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــدون
به پایه تو حــروم شــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــدم
اونیكه عاشـق شده بــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــود
بد جوری تو كار تو مونــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــد
برای فاتحه بهـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــت
حالا باید فاتحه خونــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــد
تــــموم وســـعت دلـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــو
بـه نـام تـو سنـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــد زدم
غــرور لعنتی میگفـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــت
بازی عشـــــقو بلـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــدم
از تــــو گــــله نمیكنــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــم
از دســـت قــــلبم شاكیـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــم
چــرا گذشتـــم از خــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــودم
چــــــــراغ ره تـاریكـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــیم
دوسـت ندارم چشمای مــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــن
فردا بـه آفتاب وا بشـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــه
چه خوب میشه تصمیم تــــــــــــــــــــــــ ــــــــو
آخـر مـاجرا بــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــشه
دسـت و دلت نلـــــــــــــــــــــــ ـرزه
بزن تیر خـــــــــــــــــلاص رو
ازاون كه عاشقـــت بود
بشنواین التماس رو
ــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
ـــــــــــ
ـــــــ


نويسنده: رویا مورخ: شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۱ در ساعت: 3:37
      |+|

دلم یک غریبه می خواهددلم یک غریبه می خواهد بیاید بنشیند فقط سکوت کند
و من هـی حرف بزنم و بزنم و بزنم
تا کمی کم شود این همه بار . . .

بعد بلند شود و برود نه نصیحتی نه . . .
انگار نه انگار . . . !


نويسنده: رویا مورخ: شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۱ در ساعت: 3:31
      |+|

در انتظار هیچ کس نیستم . . .اما !
در انتظار هیچ کس نیستم . . .اما ! 

هنوز وقتی نویز موبایل رو اسپیکر می افتد . . . 

دلم می لرزد ! 

شاید " تو " باشی


نويسنده: رویا مورخ: شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۱ در ساعت: 3:26
      |+|

با عرض پوزش
با عرض پوزش

بدینوسیله به اطلاع دوستـان میرسانـد: 

ظرفیت "پشــــــــت"تکمیل گردیده اسـت 

از ایـن رو چنانچه تصمیم به زدن" خنجــــــر" داشتید 

خواهشمـند است از رو به رو اقدام نمـایید 

با تشکـر 

روابط عمـومی دل صاب مرده مـن.........


نويسنده: رویا مورخ: شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۱ در ساعت: 3:23
      |+|

دوستت دارم
دوستت دارم 

حتی اگر قرار باشد
 

شبی بی چراغ، در حسرت یافتنت
 

تمام پس کوچه ها را
 

زیر باران، قدم بزنم


نويسنده: رویا مورخ: شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۱ در ساعت: 3:20
      |+|

خاطراتت صف کشیده اند !


خاطراتت صف کشیده اند !
یکی پس از دیگری …
حتی بعضی هاشان آنقدر عجولند که صف را بهم زده اند !
و من …
فرار می کنم
از فکر کردن به تو
مثل رد کردن آهنگی که …
خیلی دوستش دارم... خیلی !


نويسنده: رویا مورخ: شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۱ در ساعت: 3:14
      |+|

تویی که روی دل پا میگزاری
تویی که روی دل پا میگزاری............... شود روی سرم منت گزاری؟

نگویم از این کار دست بردار...............کمی ارام تر پس پای بگزار

صدای خش خش قلبم در امد..................چه حس خوبی دردم درامد

من این زخم را هر روز بستم.............. به پایت تا سحر اینجا نشستمنويسنده: رویا مورخ: سه شنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۱ در ساعت: 13:48
      |+|


Template By : www.TakTemp.com

 


royaeshgh

رویا

royaeshgh

http://royaeshgh.blogfa.com

عشقی

عشقی

عشقی

عاشقی

عشقی

قالب بلاگفا

قالب پرشين بلاگ

قالب وبلاگ

Free Template Blog

Susa Web Tools